ARS-P640

معرفى محصول

P640 ابر روان‌کننده وکاهنده قدرتمند آب بر پایه پلی‌کربوکسیلات اتر مطابق با استانداردهای ASTM C494 و ISIRI-2930 تولید شده است. این محصول براى بتن‌هاى با نسبت آب به سیمان بالای 0/4 توصیه می شود. و قدرت بالای پخش‌کنندگی ذرات سیمان، جهت استفاده در صنعت بتن در فصول معتدل و گرم پیشنهاد می‌گردد. این روان‌کننده برای رده‌های مقاومتی C25 تا C40 عملکرد مناسبی از خود نشان خواهد داد.

موارد کاربرد

 • بتن ریزی در هوای گرم
 • بتن‌های با مقاومت بالا
 •  بتن‌های با عملکرد بالا و کارایی مناسب
 •  بتن‌های با نفوذپذیری کم
 • بتن‌های با دوام بالا
 • بتن‌های معماری
 •  بتن‌های پیش ساخته

مزایا

 • کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان برابر
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری
 • توزیع بهتر سیمان
 • بهبود قابلیت تراکم در شرایط مختلف
 • عدم ایجاد پدیده آب انداختگی و جداشدگی بتن
 • افزایش کارایی و کاهش هزینه اجرای بتن

محدوده مصرف

 • بهترین زمان مصرف: 5 دقیقه پس از اختلاط کامل
 • زمان اثر گذارى: 10 دقیقه بعد از اضافه نمودن محصول
 • مقدار مصرف: 0/3الی1 درصد وزن سیمان
 • مقدار مصرف دقیق: بسته به طرح اختلاط

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی