ARS-L705

معرفی محصول

L705 فوق روان‌کننده و کاهنده آب بر پایه لیگنوسولفونات اصلاح شده مطابق با استانداردهایASTM C494 و ISIRI-2930 تولید شده است. این محصول براى بتن‌هاى با نسبت آب به سیمان بالاى0/4 توصیه می‌شود و با پخش‌کنندگى بالاى ذرات سیمان، جهت استفاده در صنعت بتن آماده در فصول معتدل و سرد پیشنهاد می‌گردد. این روان‌کننده براى رده‌هاى مقاومتى C20 تا C35 عملکرد مناسبى از خود نشان خواهد داد.

ARS-L705، حفظ روانى بسیار بالایى در اختلاط بتن ایجاد خواهد کرد.

موارد کاربرد

 • بتن آماده
 • بتن‌ریزى‌در هوای گرم
 • تولید ملات با کیفیت بالا
 • بتن‌های معماری
 • بتن‌های پیش ساخته

مزایا

 •  کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان برابر
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری
 • توزیع بهتر سیمان
 • بهبود قابلیت تراکم در شرایط مختلف
 •  عدم ایجاد پدیده آب انداختگی و جداشدگی بتن
 • افزایش کارایی و کاهش هزینه اجرای بتن

محدوده مصرف

 • بهترین زمان مصرف: 5 دقیقه پس از اختلاط کامل
 • زمان اثر گذارى: 10 دقیقه بعد از اضافه نمودن محصول
 • مقدار مصرف: 0/5الی1/2 درصد وزن سیمان
 • مقدار مصرف دقیق: بسته به طرح اختلاط

ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی