ARS-L605

معرفى محصول

L605 روان‌کننده و کاهنده نسبتا قوى آب بر پایه لیگنوسولفونات اصلاح شده مطابق با استانداردهایASTM C494 و ISIRI-2930 تولید شده است. این محصول براى بتن‌هاى با نسبت آب به سیمان بالاى 0/45 توصیه می‌شود و با پخش‌کنندگى بالاى ذرات سیمان، جهت استفاده در صنعت بتن آماده در فصول معتدل و سرد پیشنهاد می‌گردد. این روان‌کننده براى رده‌هاى مقاومتى C20 تا C35 عملکرد مناسبى از خود نشان خواهد داد.

موارد کاربرد

 • بتن آماده
 • بتن‌ریزى‌ در هوای گرم
 • تولید ملات با کیفیت بالا
 • بتن‌های معماری
 • بتن‌های پیش ساخته

مزایا

 • کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری
 •  توزیع بهتر سیمان
 • بهبود قابلیت تراکم در شرایط مختلف
 • عدم ایجاد پدیده آب انداختگی و جداشدگی بتن
 •  افزایش کارایی و کاهش هزینه اجرای بتن

محدوده مصرف

 • بهترین زمان مصرف: 5 دقیقه پس از اختلاط کامل
 • زمان اثر گذارى: 10 دقیقه بعد از اضافه نمودن محصول
 • مقدار مصرف:0/6الی1/3 درصد وزن سیمان
 • مقدار مصرف دقیق: بسته به طرح اختلاط

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی