ARS-T200

معرفى محصول

ARS-T200، روان‌کننده و کاهنده آب بر پایه ترکیبات پلیمری اصلاح شده مطابق با استانداردهای   ASTM C494و ISIRI-2930 تولید شده است. این روان‌کننده با عملکرد مشابه  لیگنوسولفونات برای بتن‌هایی با نسبت آب به سیمان بالای 0/45 توصیه می‌شود.

این محصول جهت استفاده در صنعت بتن آماده و پیش‌ساخته در فصول معتدل و سرد پیشنهاد می‌گردد و برای رده‌های مقاومتی C25 تا C30 عملکرد مناسبی از خود نشان خواهد داد.

موارد کاربرد

 • بتن آماده
 • بتن‌ریزى در هوای معتدل و سرد
 • بتولید ملات با کیفیت بالا
 •  بتن‌های معماری
 • بتن‌های پیش ساخته

مزایا

 • کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان برابر
 •  کاهش جذب آب و نفوذپذیری
 • توزیع بهتر سیمان
 • کاهش مصرف سیمان
 •  افزایش کارایی و کاهش هزینه اجرای بتن

محدوده مصرف

 • بهترین زمان مصرف: 5 دقیقه پس از اختلاط کامل
 • زمان اثرگذاری: 10 دقیقه پس از اضافه نمودن
 • مقدار مصرف: 6 /0الی1 درصد وزن سیمان
 • مقدار مصرف دقیق: بسته به طرح اختلاط

طرح اختلاط و نتایج مقایسه محصول T200 با روان‌کننده‌های لیگنوسولفونات 25% (LS) و پلی‌کربوکسیلات 15% (PCE) در جدول 2 و نمودار 1 (اسلامپ) و 2 (مقاومت فشاری) ارائه شده است.

جدول 2. طرح اختلاط بتن (کیلوگرم در مترمکعب بتن)
مصالحسیمان (تیپ П اردستان)ماسه 5-0سنگدانه 12-5آب به سیماندوز روان کننده (%)
وزن(کیلوگرم)37511117000.520.8
*تست بتن در دمای 23 درجه سانتی گراد و رطوبت 45% انجام شده است.

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی

2 دیدگاه

ARS-T200R - شرکت دانش بنیان آریسا شیمی خاورمیانه

[…] بالاى 0.45 توصیه مى‌شود. این محصول در مقایسه با محصول T200 دارای حفظ اسلامپ بالاتر است که در نتیجه مدت زمان […]

روان‌کننده معمولی ARS-T200R شرکت دانش بنیان آریسا شیمی خاورمیانه

[…] بالاى 0.45 توصیه مى‌شود. این محصول در مقایسه با محصول T200 دارای حفظ اسلامپ بالاتر است که در نتیجه مدت زمان […]

مطالب مرتبط

ARS-T200R

ARS-T200