ARS-L805

معرفى محصول

L805 فوق روان‌کننده و کاهنده نسبتا قوى آب بر پایه لیگنوسولفونات اصلاح شده مطابق با استانداردهایASTM C494 و ISIRI-2930 تولید شده است. این محصول براى بتن‌هاى با  نسبت آب به سیمان بالاى 0/4 توصیه می‌شود و با پخش‌کنندگى بالاى ذرات سیمان، جهت استفاده در صنعت بتن آماده در فصل تابستان پیشنهاد می‌گردد. این روان‌کننده براى رده‌هاى مقاومتى C20  تا C40 عملکرد مناسبى از خود نشان خواهد داد.

موارد کاربرد

 • بتن آماده
 • بتن‌ریزى در هواى گرم
 • حمل و تخلیه بتن در زمان طولانى
 • تولید ملات‌هاى با کیفیت بالا
 • بتن‌های معماری
 • بتن های پیش ساخته

مزایا

 • کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان برابر
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری
 • توزیع بهتر سیمان
 • بهبود قابلیت تراکم در شرایط مختلف
 • عدم ایجاد پدیده آب انداختگی و جداشدگی بتن
 • افزایش کارایی و کاهش هزینه اجرای بتن

محدوده مصرف

 • بهترین زمان مصرف: 5 دقیقه پس از اختلاط کامل
 • زمان اثر گذارى: 10 دقیقه بعد از اضافه نمودن محصول
 • مقدار مصرف: 0/3الی1 درصد وزن سیمان
 • مقدار مصرف دقیق: بسته به طرح اختلاط

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی