روان کننده و فوق روان کننده و فوق کاهنده های آب بتن

مناسب بتن های با عیار سیمان 400-350

عیار سیمانبه پائین 350  350-400400 به بالا
مقاومتC25 به پائینC 25-35 C35 به بالا
دمای محیطگرمسردگرمسردگرمسرد
کد محصولT200RT200 T200RT200   
P540P540 P540  
  P640P640 P640
  P740 P740P740
    P840 P840

*

دسته بندی طبق عیار سیمان و مقاومت فشاری براساس فصل مصرف

برای اطلاع از محصولات روی خانه مورد نظر کلیک کنید

راهنمای جدول:

روان کننده معمولیرنگ قهوه ای
فوق روان کننده پلی کربوکسیلات اتررنگ زرد