ARS-T200R

معرفى محصول

ARS-T200، روان‌کننده و کاهنده آب بر پایه ترکیبات پلیمری اصلاح شده مطابق با استانداردهای   ASTM C494و ISIRI-2930 تولید شده است. این روان‌کننده با عملکرد مشابه  لیگنوسولفونات برای بتن‌هایی با نسبت آب به سیمان بالای0/45 توصیه می‌شود.

این محصول جهت استفاده در صنعت بتن آماده و پیش‌ساخته در فصول معتدل و سرد پیشنهاد می‌گردد و برای رده‌های مقاومتی C25 تا C35 عملکرد مناسبی از خود نشان خواهد داد.

موارد کاربرد

 • بتن آماده
 •  بتن‌ریزى در هوای معتدل و گرم
 • تولید ملات با کیفیت بالا
 • بتن‌های معماری
 • بتن‌های پیش ساخته

مزایا

 • کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی برابر
 • افزایش مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان برابر
 • کاهش جذب آب و نفوذپذیری
 • توزیع بهتر سیمان
 • کاهش مصرف سیمان
 • افزایش کارایی و کاهش هزینه اجرای بتن

محدوده مصرف

 • بهترین زمان مصرف: 5 دقیقه پس از اختلاط کامل
 •  زمان اثرگذاری: 10 دقیقه پس از اضافه نمودن
 • مقدار مصرف: 6 /0الی0/9درصد وزن سیمان
 • مقدار مصرف دقیق : بسته به طرح اختلاط

مقایسه محصول T200 با T200R

جدول 2. طرح اختلاط بتن (کیلوگرم در مترمکعب بتن)
مصالحسیمان (تیپ П اردستان)ماسه 5-0سنگدانه 12-5آب به سیماندوز روان کننده (%)
وزن(کیلوگرم)37511117000.520.8
*تست بتن در دمای 23 درجه سانتی گراد و رطوبت 45% انجام شده است.

جدول 3. نتایج تست بتن
نمونه روان کنندهاسلامپ (سانتی متر)مقاومت فشاری (MPa)
5 دقیقه30 دقیقه 3 روزه7 روزه 28 روزه
ARS-T200 16.615.4 19.8 30.4 38.1
ARS-T200R 18.216.9  17.727 37.9

خواص شیمیایی و فیزیکی

1 دیدگاه

what does a cialis pill look like

what does a cialis pill look like

what does a cialis pill look like

مطالب مرتبط

ARS-T200R

ARS-T200